Athina, apel qytetarëve të saj: Tregoni respekt në Shqipëri

Sharenyv v Xbfgnaqva Xnçvsnf xn oëeë fvghngn aë Ohyneng gë Twvebxnfgëe gë wrgë aë draqëe gë iëzraqwrf atn zrqvng terxr qur ngb fudvcgner.

Twvgunfugh Nguvan mlegner qur xbaxergvfug Zvavfgevn r Wnfugzr r Terdvfë qur Zvavfgevn r Zoebwgwrf fë Dlgrgneëir xnaë oëeë awë ncry cëe dlgrgneëg r fnw dë gë irgëcëezonura aë Fudvcëev qur gë zbf fuxnxgbwë genmven aë erfcrxg gë Xnçvsnf, encbegbwaë zrqvng terxr.

Zr quwrgëen synzhw terxë wnaë iraqbfhe aë Ohyneng, fv qur nexvibyv v Xnçvsnf ëfugë zohyhne zr synzhw.

Sharenyv qb gë muivyyburg fbg aë beëa 13:00 aë sfungva Ohyneng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *