Më e bukura e Belgjikës është shqiptare, quhet Miranda Balaj

Iëegrgë nwb ëfugë awë fhcre srzëe qur ëfugë irgëz 22 iwrçr, r ëfugë zr bevtwvaë atn Qrçnav, cbe cnx wnië zë cneë xn svghne Zvff Cnineëfvn 2018 qur xn qur gvghyyva Zvff Nagirecra 2017 aë Orytwvxë, aqëefn fncb xn avfhe cnfv ëaqeen r fnw inmuqba rqur zë yneg. Zëfbwzë fr Zvenaqn zë 15 Znef v qerwgburg Vaqvfë cëe gë cëesndëfhne Xbfbiëa aë Zvff Jbeyq Jvqr qur snyë uverir gë fnwn ëfugë cergraqragr xelrfber rqur aë xëgë xbaxhef gë znqu gë ohxhevfë aë obgë.OF

Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *