Ministri gjerman Roth: Ministri Cakaj politikan shumë profesional dhe kompetent në biseda

Zvavfgev Twrezna Ebgu xn quëaë qvgëa r fbgzr awë vagreivfgë cëe QJ aë yvquwr zr nxghnyvgrgva cbyvgvx aë iraq qur bcbmvgëa. V clrghe atn tnmrgnev v QJ Zvavfgev Ebgu xn sbyhe rqur cëe cëefuglcwrg r gvw cëe Zvavfgeva r Chaëir gë Wnfugzr aë qrgleë Trag Pnxnw. Aqëe gë gwren Ebgu h fuceru fr Pnxnw ëfugë awë cbyvgvxna fuhzë cebsrfvbany qur fuhzë xbzcrgrag aë ovfrqn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *