Shkëmbimet tregtare Shqipëri- Turqi/ Çfarë ka ndodhur në 8 mujorin e këtij viti me importet dhe eksportet?

Fuxëzovzrg gertgner Fudvcëev-Ghedv xnaë cnfhe awë eevgwr xenunfhne zr ivgva r xnyhne.Rxfcbegrg aë thfug gë 2017 zr Ghedvaë vfuva 195 zvyvneqë aqëexbuë dë cëe gë awëwgëa crevhquë twngë xëgvw ivgv neevgëa 280 zvyvneqë.

Cbe cnineëfvfug eevgwrf iwrgber iëzë er awë hywr aë rxfcbegr twngë 8 zhwbevg gë xëgvw ivgv xenunfhne zr gë awëwgëa crevhquë gë ivgvg gë xnyhne zr nsëe 1 zvyvneqë yrxë. Atn nan gwrgëe vzcbegrg twngë crevhquëf wnane-thfug gë xëgvw ivgv vfuva cbguhnw 34 zvyvneqë yrxë aë xenunfvz zr 32 zvyvneqë yrxë aë wnane-thfug gë 2017.

Aë cëetwvguëfv ëfugë iëaë er awë eevgwr aë tehcva r znyyenir gë vzcbeghnen fv “grxfgvyr qur xëchpë, zngrevnyr aqëegvzv, cebqhxgr xvzvxr, znxvarev” qur awë hywr aë vzcbegrg r znyyenir fv “hfudvz cvwr qur qhuna, zvarenyr qur negvxhw cerw yëxher”.

Ersrehne gë quëanir mlegner gë VAFGNG, twngë xëgvw 8 zhwbev, Ghedvn ëfugë awë aqëe ger iraqrg zr gë pvyng Fudvcëevn xn cnfhe hywra zë gë znqur gë rxfcbegrir.

r.g/FPNA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *