Shkenca: Ky është sekreti i të qenët kreativ

Nëse e merrni pikturën e Vincent van Gogh-ut, ose teorinë e Albert Einstein për hapësirën, ndoshta do të pajtoheni se që të dy rastet kanë të bëjnë me atë që është krijuar fillimisht në mendje.

Imagjinata është ajo që na shtyn përpara si specie , ajo zgjeron botën tonë dhe na sjellë ide të reja, shpikje dhe zbulime.

Por pse na duket se duhet të ndryshojmë në mënyrë dramatike aftësinë tonë për të imagjinuar? Dhe a mund ta mësoni veten për t’u bërë më imagjinativ?

Imagjinata krijuese:

Imagjinata krijuese është ajo që ne normalisht e konsiderojmë si kreativitet- që kompozon një opera ose zbulon diçka novatore. Kjo ndryshon nga kreativiteti i përditshëm, si p.sh të dalësh me zgjidhje imagjinative ndaj problemeve shtëpiake, raporton theconversation, transmeton humanheyday.com

Frymëzimi krijues është dukshëm i pakapshëm. Të qenit në gjendje për të trajnuar kreativitetin ka qenë prej kohësh qëllimi i shumë artistëve dhe shkencëtarëve.

Por a është e mundur? Ne e dimë se disa individë kanë një personalitet më kreativ se të tjerët. Megjithatë, hulumtimet kanë sugjeruar se imagjinata krijuese mund të nxitet edhe nëpërmjet mjedisit tonë ose thjesht duke vënë shumë punë të vështirë. Për shembull, studimet eksperimentale kanë treguar se kur fëmijët angazhohen me përmbajtje krijuese ose shikojnë të tjerët të jenë shumë krijues, ata bëhen më kreativë.

Ka dy faza për imagjinatën krijuese:
‘Mendimi i ndryshëm’ është aftësia për të menduar për një shumëllojshmëri të ideve, të gjitha të lidhura disi me një problem apo me një temë kryesore. Ajo tenton të mbështetet nga mendimi intuitiv, i cili është i shpejtë dhe automatik. Ju pastaj keni nevojë për ‘të menduarit konvergjent për t’ju ndihmuar të vlerësoni idetë për dobinë brenda problemit ose temës kryesore.
Ky proces mbështetet nga mendimi analitik- i cili është i ngadalshëm dhe i qëllimshëm, duke na lejuar të zgjedhim idenë e duhur.

Pra, nëse doni të shkruani një kryevepër, të kesh shumë seanca idesh me miqtë ose të marrësh një kurs për të menduarit krijues ose shkrim, mund të të ndihmojë të dalësh me ide të reja.

Megjithatë, kjo nuk ju ndihmon domosdoshmërisht të zgjidhni një ide të mirë. Për këtë, hulumtimi sugjeron se kërkesa e parë në fakt është ekspozimi dhe përvoja. Sa më gjatë që keni punuar dhe menduar në një fushë dhe keni mësuar për një çështje, keni guxuar të bëni shumë gabime- aq më mirë jeni në hyrje intuitive me ide dhe zgjedhjen analitike të së drejtës.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *