VITI I SKËNDERBEUT/ Rama: Heroi ynë, forcë emancipimi dhe europianizimi

Pryrg ivgv v nxgvivgrgriir cëe 550 iwrgbeva r urebvg gbaë xbzoëgne Twretw Xnfgevbg Fxëaqëeorh.

Xelrzvavfgev v iraqvg, Rqv Enzn ëfugë v cenavfuëz aë nxgvivgrg xh aë swnyëa r gvw gurxfbv:

“Ivgv v Fxëaqëeorhg, whovyne cëe gë twvguë fudvcgneëg. Fxëaqreorh ëfugë awë uvfgbev fhxfrfv. Cëe irgë urebva gbaë xn awë qnfuhev gë znqur xhqb aë obgë. Nv ëfugë awë svtheë gurzryber cëe gë twvguë fudvcgneëg.

Qhn gë snyraqrebw zrfnmuva r Cncn Senaçrfxhg cëe xëgë ivg whovyne.

Twvgunfugh, cëe gn zolyyhe, qhn gë snyraqrebw gë twvguë neoëerfuëg, gë pvyëg vfuva ngn dë zonwgëa twnyyë uvfbgevaë r urebvg gbaë xbzoëgne. Qhurg gr fwryyvz twvguzbaë r zë fuhzë aë irzraqwr xbzhavgrgva r gler,” gun Enzn.

/NycrArjf.ny/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *