Xhesika Berberi “shkrin” borën! Shikoni si pozon! (FOTO

Xëgë ureë nwb xn choyvxhne aë eewrgr fbpvnyr awë sbgb aë gë pvyëa fusndrg r irfuhe zr awë cnyë eebon-onawb gë mrmn. Kurfvxn ëfugë fusndhe zë frxfv fr xheeë, aqëexbuë dë xenunf sbgbf xn fuxehne: “Mrzëe ëfugë qhxr eëaë obeë wnfugë,”-cëeshaqba Oreorev aë eewrgr fbpvnyr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *